Školská kuchyňa, Hanušovce nad Topľou

Školská kuchyňa, Hanušovce nad Topľou

V školskej kuchyni sme rekonštruovali celkovú elektroinštaláciu, svietidla, dodávali a inštalovali moderné odsávanie a reguláciu vzduchotechniky. Všetko podľa najnovších noriem, a hygienických predpisov. Na niektorých fotografiách môžete vidieť ešte pôvodné rozvodné skrine a vybavenie pred rekonštrukciou.